Ciepło w domu

Blog informacyjny o instalacjach ogrzewania domu. Podajemy przykłady instalacji grzewczych, przepisy i normy budowlane.

Jak dobrać odpowiedni wentylator wyciągowy?

Wentylacja budynku zastępuje zużyte lub zanieczyszczone powietrze czystym, świeżym powietrzem pobranym z zewnątrz. Chociaż proces wentylacji jest wymagany w wielu różnych zastosowaniach, podstawy przepływu powietrza nie zmieniają się nigdy. Głównymi czynnikami zmieniającymi się w zależności od jego zastosowania są konfiguracja wentylatora i natężenie przepływu powietrza. Inne względy obejmują odporność na przepływ powietrza (ciśnienie statyczne) i hałas wytwarzany przez wentylator. Czasami możesz potrzebować wentylatora wylotowego, aby wykonać określoną funkcję, ale nie jest jasne, który model ma być wybrany, czy nawet jaki jest przepływ powietrza. Jeśli tak jest, musisz zastanowić się nad specyfikacją wentylatora. Specyfikacja wentylatora nie jest dokładną wiedzą, ale znacznie zwiększa pewność, że wybór modelu będzie odpowiedni.

Na podstawie własnych celów i potrzeb należy określić cztery parametry. Są nimi:

  1. konfiguracja wentylatora,
  2. przepływ powietrza,
  3. ciśnienie statyczne,
  4. limit hałasu podczas pracy.

wentylator wyciągowy

Konfiguracja wentylatora

Wentylatory spełniają podstawowe funkcje przenoszenia powietrza z jednej przestrzeni do drugiej. Jednak duża różnorodność zastosowań wentylatorów powoduje, że producenci rozwijają wiele różnych modeli i typów. Każda konfiguracja wentylatora ma zalety w pewnych zastosowaniach, zapewniając najbardziej ekonomiczne środki do wykonywania funkcji przepływu powietrza. Spośród możliwych konfiguracji wentylatorów spotkamy się m.in. z:

  • wentylatory z napędem bezpośrednim,
  • wentylatory z napędem pasowym,
  • wentylatory o osiowym przepływie powietrza,
  • wentylatory o promieniowym przepływie powietrza,
  • miejsce montażu wentylatora: dach, ściana, kanał.

Wydajność w metrach sześciennych na minutę

Gdy znany jest typ wentylatora, należy ustalić objętość wymienionego powietrza. Lokalne przepisy budowlane powinny zawierać informacje dotyczące sugerowanych wymian powietrza w celu zapewnienia właściwej wentylacji. Jednak ekstremalne warunki mogą wymagać wyjścia poza określony zakres.

wentylator ścienny

Ciśnienie statyczne

Dokładny pomiar ciśnienia statycznego ma decydujące znaczenie dla właściwego wyboru wentylatora. Ciśnienie statyczne wentylatora mierzy się w Paskalach „Pa”. W przypadku wentylatora wyciągowego powietrze jest ciągnione przez kanał, ponieważ wentylator wytwarza obszar niskiego ciśnienia na górze kanału. Jest to ta sama zasada, która umożliwia wciąganie napojów przez słomkę. Ilość statycznego ciśnienia, jaki musi pokonać wentylator, zależy od prędkości powietrza w kanale, liczby obrotów wirnika oraz od długości kanału.

Poziom hałasu

Należy rozważyć także hałas generowany przez wentylator. Dla przemysłu wentylatorowego wspólna jednostka do wyrażania poziomu ciśnienia akustycznego jest decybel (dB). Decybel to liniowy pomiar poziomu ciśnienia akustycznego. Na przykład poziom dźwięku wynoszący 100 dB jest dwa razy większy niż 50 dB. W celu określenia dopuszczalnego zakresu dB dla urządzenia należy zapoznać się z tabelą sugerowanych limitów głośności dla pomieszczenia. Wybierz wentylator, który ma wartość dB w określonym zakresie.

Aby dobrać właściwy wentylator odwiedź stronę producenta wentylatorów Luftberg, na podstawie wymaganych parametrów lub celów jego instalacji otrzymasz propozycję najbardziej odpowiadających urządzeń.

Updated: 17 Sierpień 2017 — 13:09
Ciepło w domu © 2016 Frontier Theme