Ciepło w domu

Blog informacyjny o instalacjach ogrzewania domu. Podajemy przykłady instalacji grzewczych, przepisy i normy budowlane.

Montaż pompy ciepła – kiedy się opłaca?

Na rynku dostępne są bardzo zaawansowane technologicznie pompy ciepła, które w ciągu ostatnich 30 lat zaczęto produkować na skalę przemysłową. Jest to znakomite urządzenie pozwalające na wsparcie domowych kotłowni przez odzyskiwanie ciepła ze zużytego powietrza domowego (rekuperacja) lub z źródeł zewnętrznych.

Przy montażu takich instalacji główny nacisk należy położyć na sposób podłączenia źródeł ciepła. Przy wyznaczeniu mocy grzewczej pompy ciepła należy dążyć przede wszystkim do minimalizacji zapotrzebowania ciepła i wykorzystania możliwości odzysku ciepła.

Dopiero w ostatnim etapie ustala się zapotrzebowanie na moc dla długiego okresu eksploatacji.

Problemem są niestety stosowane obecnie średni chłodnicze o mniejszej lub większej zawartości freonu. Nowoczesne instalacje o większej wydajności, jednocześnie pozbawione tego odpowiedzialnego za zmiany klimatyczne na ziemi związku są zdecydowanie droższe.

Pojemność obwodu chłodniczego w instalacjach ciepłej pompy wynosi zwykle 0,15kg na każdy kW mocy grzewczej instalacji (daje to ponad 2kg środka chłodniczego).

Updated: 26 Styczeń 2016 — 22:32
Ciepło w domu © 2016 Frontier Theme