Ciepło w domu

Blog informacyjny o instalacjach ogrzewania domu. Podajemy przykłady instalacji grzewczych, przepisy i normy budowlane.

System sygnalizacji pożaru

Podstawowym celem wdrożenia systemu sygnalizacji pożaru jest natychmiastowe wykrycie zagrożenia pożaru zanim będzie niemożliwy do opanowania. Brak systemu sygnalizacji pożaru może doprowadzić do poważnych zagrożeń, stwarzać niebezpieczeństwo dla ludziom w sytuacji kryzysowej.

system ppoż

System sygnalizacji pożaru nie jest obowiązkowy dla wszystkich obiektów. To w jakich miejscach powinien być stosowany reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Ochrona przed pożarem

System sygnalizacji pożaru to nie jedyny element o który należy zadbać podczas ochrony ppoż. Musimy wdrożyć także inne elementy ochrony ppoż. Należy do nich zaliczyć: drzwi przeciwpożarowe, drzwi ppoż, drzwi ogniowe, przegrody ppoż i inne elementy wyposażenia budynków użytkowych, które są w stanie uchronić przed rozprzestrzenianiem się ognia.

System ppoż oprócz zapewniania należytej ochrony pełni też nadrzędną rolę sterując innymi instalacjami bezpieczeństwa, takimi jak wentylacja czy oddymianie.

sygnalizacja ppoż

Skład sygnalizacji przeciwpożarowej

czujki pożarowe służą do wykrywania dymu pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru

ręczne ostrzegacze pożarowe – przeznaczone do ręcznego uruchomienia systemu sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar. Tego typu urządzenia montowane są w ciągach komunikacyjnych.

centrala pożarowa – służy do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek pożarowych oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych

sygnalizatory informacyjne, przeznaczone do optycznego i akustycznego ostrzegania o rozpoczętej akcji gaszenia i wyładowaniu środka gaśniczego

Ciepło w domu © 2016 Frontier Theme