Ciepło w domu

Blog informacyjny o instalacjach ogrzewania domu. Podajemy przykłady instalacji grzewczych, przepisy i normy budowlane.

Zabezpieczenia ppoż niezbędne przy odbiorze technicznym budynku

Zabezpieczenia PPOŻ

Wśród stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowane są urządzenia, czujniki i systemy alarmowe mające na celu odpowiednio szybkie wykrycie niebezpieczeństwa pożarowego, oraz poprzez alarm wyprowadzenie z budynku ludzi. W zależności od stopnia zagrożenia pożarowego, konstrukcji budynku i jego nośności pożarowej stosuje się odmienne technologie ppoż.

Dobór odpowiednich urządzeń odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów i wymagań – dla sprawnego przejścia przez kontrole przeprowadzane przez inspektorów straży pożarnej dobrze jest przeprowadzić audyt zabezpieczeń ppoż zastosowanych w obiekcie budowlanym. Podobną procedurę stosuje się w przypadku remontów budynku oraz oddania nowego obiektu – jej instalacja przeciwpożarowa powinna być zaprojektowana w oparciu o obowiązujące wymagania. Dobry projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych nie tylko mieści się w założonym budżecie, ale również zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa – osób, mienia i samego budynku.

Montaż PPOŻ

Przygotowane projekty urządzeń technicznych będących częścią stałego, aktywnego systemu przeciwpożarowego muszą być wdrażane z należytą dokładnością. Cykliczne kontrole jakim poddawane są zabezpieczenia ppoż budynków publicznych, mieszkalnych-wielorodzinnych, oraz przemysłowo-magazynowych prowadzone przez PSP są dokładne i każda nieprawidłowość w działaniu instalacji ppoż, czy nieważność urządzeń gaśniczych możne być powodem do wstrzymania odbioru obiektu i niedopuszczenia go w użytkowanie. W przypadku nowych budynków sam montaż elementów skomplikowanych systemów przeciwpożarowych wymaga odpowiedniego doświadczenia i wiedzy instalatorów względem standardów jakimi kierować należy się przy instalowaniu układów przeciwpożarowych.

Updated: 30 Sierpień 2016 — 09:13
Ciepło w domu © 2016 Frontier Theme