Ciepło w domu

Blog informacyjny o instalacjach ogrzewania domu. Podajemy przykłady instalacji grzewczych, przepisy i normy budowlane.

Ogrzewanie domu przy pomocy instalacji podłogowej

 

Instalacje podłogowe do ogrzewania pomieszczeń nie są wciąż w Polsce bardzo popularne. Ich koszt oraz skomplikowany sposób montażu wymagający bardzo dużej ingerencji w pomieszczenia zniechęcają inwestorów budowlanych do stosowania na szeroką skalę. Często wokół instalacji podłogowej grzewczej narastają mity o wysokich kosztach pomimo niskiej efektywności takiego ogrzewania.

Różne sposoby ogrzewania podłogi

Montaż instalacji podłogowego ogrzewania ma bardzo znaczący wpływ na technikę budowlaną – dotyczy zarówno konstrukcji podłogi jak i rozmieszczenia warstw izolacyjnych. Ogrzewanie podłogowe zostaje wciąż cenione przez architektów jako niezwykle dyskretne, ciche i efektowne ogrzewanie.

Podczas projektowania systemu grzewczego ważnym elementem będzie uwzględnienie kilku ważnych czynników mających wpływ na proces projektowania oraz działania samej instalacji. Będą nimi między innymi:

  • Zróżnicowanie temperatury powierzchni podłogi (vp) i pomieszczenia (ti)
  • współczynnik przejmowania ciepła α

Podczas projektowania instalacji podłogowego ogrzewania ważne jest również uwzględnienie optymalnej temperatury podłogi względem temperatury otoczenia. Z badań nad komfortową temperaturą odczuwalną wynika że dla różnych pomieszczeń, gdzie tolerowane są inne temperatury powierza za komfortowe uznaje się inne temperatury podłogi. I tak dla pomieszczenia w którym optymalna temperatura powietrza wynosi 20 st. C temperatura komfortowa dla podłogi to 28 st. C, a dla temperatury 24 st. C która zalecana jest w łazienkach komfortowa temperatura podłogi to 30 st. C.

Aby uzyskać taki poziom temperatury podłogi w przypadku temperatury otoczenia wynoszącej 20 st. C wyliczona moc cieplna dla instalacji grzewczej wyniesie:

qp = 10W/(m2 * K) * (28-20)K = 80W/m2

Instalacja ogrzewania podłogowego – czynniki decyzyjne

Przy projektowaniu instalacji grzewczej podłogowej kluczowe znaczenie będą mieć parametry techniczne podłogi. W zależności od rodzaju konstrukcji, zastosowanych materiałów budowlanych, oraz otoczenia konstrukcji (umiejscowienia względem gruntu – parter/piętro) stosowane są dodatkowe izolacje termiczne i przeciw wilgoci.

W konstrukcji podłogowej instalacji grzewczej zawiera się:

  1. Podłoże – podłogę
  2. Izolację cieplną – w zależności od grupy przewodności cieplnej stosowanego materiału warstwa izolacji od podłogi konstrukcji wynosi od 10cm (dla grupy 04) do 6cm (jeżeli stosowany będzie materiał z grupy 02). Płyty materiału izolacyjnego składające się na 2 warstwy z przesunięciem względem siebie spoin będzie bardziej efektywne
  3. Folie ochronne
  4. Maty stalowe – służą jako element zbrojenia do którego mocowane są rury ogrzewania podłogowego.
  5. Rury ogrzewania z miedzi lub tworzywa sztucznego
  6. Element rozkładający obciążenie pochodzące z nacisku na podłoże – jastrych grzewczy
  7. Wykładzina podłogowa
Updated: 11 Styczeń 2016 — 14:27
Ciepło w domu © 2016 Frontier Theme