Ciepło w domu

Blog informacyjny o instalacjach ogrzewania domu. Podajemy przykłady instalacji grzewczych, przepisy i normy budowlane.

Wentylacja budynku jest źródłem ciepła do jego ogrzania

Nikogo nie trzeba raczej przekonywać do konieczności zastosowania w mieszkaniu rozwiązań umożliwiających wentylowanie pomieszczeń.

chłodzenie wentylator

Wentylacja powietrza jest istotna z kilku przyczyn: po pierwsze chodzi o kwestie związane ze zdrowiem, ponieważ, jak wiadomo, nie byłoby najlepiej dla naszego zdrowia, m.in. dla naszego układu oddechowego, gdyby w mieszkaniu nie zastosowano żadnego systemu wentylacyjnego. Po drugie, jest to również kwestia komfortu, ponieważ zupełnie inaczej oddycha się powietrzem, które w jakiś sposób jest odświeżane.

Wentylacja – wady które przekujemy w zaletę

Systemy wentylacyjne mają jednak pewną wadę, ponieważ w okresie zimowym najczęściej przyczyniają się do strat ciepła. Ponieważ rokrocznie pojawiają się doskonalsze urządzenia dbające o środowisko naturalne oraz zasobność naszych portfeli, obecnie większość z nas może skorzystać z fenomenalnego rozwiązania jakim jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Rozwiązanie takie pozwala na utrzymanie złotego środka – z jednej strony pomieszczenia mieszkalne są wentylowane i zapewniona jest wymiana „zużytego” powietrza na świeże, z drugiej strony, dzięki odpowiednim zabiegom technicznym, minimalizowane są straty ciepła, ponieważ ciepło pochodzące ze „zużytego” powietrza jest przejmowane przez powietrze „pobierane” z zewnętrza budynku. Wentylatory umożliwiające odzysk ciepła, dają taką opcję dzięki swojej specjalnej konstrukcji, która pozwala na „przechwytywanie” ciepła w trakcie wymiany powietrza. Sercem takiego wentylatora jest rekuperator, ponieważ to właśnie za jego sprawą nie dochodzi do strat ciepła wraz z wydalanym powietrzem.

Wykorzystanie ciepła z wentylacji

Wentylacja z odzyskiem ciepła jest w dzisiejszych czasach wykorzystywana na coraz większą skalę, ponieważ daje wymierne efekty: jest rozwiązaniem bardzo ekologicznym, a jednocześnie sprzyja zawartości naszych portfeli, ponieważ odzyskiwanie ciepła to nie tylko zapobieganie bezpowrotnym stratom energii cieplnej, jednak również oszczędzanie tego ciepła, które bez odzyskiwania musiałoby być wytworzone na przykład przez instalację centralnego ogrzewania.

Wyraźnie więc widoczne jest, że zainwestowanie w tego rodzaju rozwiązanie będzie najlepszym możliwym wyjściem i zdecydowanie powinniśmy się tym zainteresować bardziej, a ostatecznie zastosować to rozwiązanie w naszym własnym gospodarstwie domowym.

„Dodatkowym zadaniem układu wentylacji jest usunięcie z pomieszczeń wilgoci czy różnych związków chemicznych (np. dwutlenku węgla). Nie jest to więc inwestycja, która powinna się zamortyzować, tak jak na przykład kolektory słoneczne, kocioł kondensacyjny lub ocieplenie ścian budynku. Oszczędności uzyskuje się jedynie dzięki dodatkowej funkcji odzyskiwania ciepła w wymienniku centrali.” – opisuje Grzegorz Kubicki w artykule dla magazynu Ładny Dom

Oszczędności przy stosowaniu odzyskiwania ciepła

Oszczędności, jakie przyniesie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła dostrzeżemy bardzo szybko, a w skali roku nasze rachunki za energię mogą zmniejszyć się zauważalnie. Jeżeli w dalszym ciągu istnieją jakieś wątpliwości co do skuteczności i opłacalności tego rozwiązania, to warto skonsultować je z osobami, które wcześniej zdecydowały się na tego rodzaju wentylatory we własnych gospodarstwach domowych. Niewątpliwie wskażą one same zalety takiego rodzaju rozwiązania, a najlepszym dowodem jego opłacalności będą rachunki za energię użytkowników wentylatorów umożliwiających odzyskiwanie ciepła, dotychczas bezpowrotnie traconego.

Odpowiednia jakość powietrza dzięki nawilżaczom

Wentylacja oraz klimatyzacja wpływają znacząco na komfort przebywania w pomieszczeniach, oraz na jakość samego powietrza. Od jego świeżości zależy w dużej mierze to jak dobrze będzie się przebywać w pomieszczeniu. Wilgotność powietrza zapewniana przez nawilżacze będzie mieć również duże znaczenie dla komfortu przebywania w wentylowanych i klimatyzowanych pomieszczeniach. Często stosuje się dodatkowe urządzenia dostarczające wilgoć do pomieszczeń klimatyzowanych w których pracujące urządzenia klimatyzacji skraplają powietrze, zmniejszając wilgotność w pomieszczeniach.

Zobacz więcej przykładowych instalacji na stronach:

http://www.wentylatory-online.pl/

http://okieminzyniera.pl/rekuperacja-czyli-odzysk-ciepla-w-wentylacji/

http://cieplo-w-domu.opx.pl/ogrzewanie-domu-przy-pomocy-instalacji-podlogowej/

http://www.inzynierbudownictwa.pl/dodatek_specjalny,wentylacja_i_klimatyzacjaa,artykul,odzysk_energii_-_ciepla_i_chlodu_w_instalacjach_wentylacyjno-klimatyzacyjnych_,6834

http://sklep.nawilzacze-venta.pl

Updated: 31 Styczeń 2017 — 13:31
Ciepło w domu © 2016 Frontier Theme